Yêu tôn chịu trách nhiệm với tôi
-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại

Yêu tôn chịu trách nhiệm với tôi

Tác giả:Mao cầu cầu
Dịch giả:Băng Di Team
Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành
lượt đọc:157k
Lượt like:2k
Điểm số:4.8
-Nội dung: Du Âm hai đời sống lại, lần nữa trở lại tu tiên thế giới, mới vừa trở lại không nhận ra người nào liền bị yêu tộc tôn chủ ăn vạ? Không chỉ có ăn vạ, yêu tôn còn cắn hắn một hớp để thuận tiện kết một khế ước khiến Du Âm rất kinh hoàng, yêu tôn ngược lại là thản nhiên. -Bắc Tiêu: Chúng ta chính là loại quan hệ này, làm sao lại không thể để cho ta chịu trách nhiệm? -Du Âm:...duck(fuck?) không cần.
Xem
Theo dõi
Mục lục:
(last update time : 04/02/2020