Võ Động Càn Khôn
-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại

Võ Động Càn Khôn

Tác giả:Thiên Tằm Thổ Đậu
Dịch giả:
Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành
Phân loại:ActionMysteryAdventure
lượt đọc:4m
Lượt like:41k
Điểm số:4.9
Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Phân Biệt Đẳng Cấp Thối Thể - Địa Nguyên Cảnh - Thiên Nguyên Cảnh - Nguyên Đan Cảnh - Tạo Khí Cảnh - Tạo Hình Cảnh - Tạo Hóa Cảnh - Niết Bàn Cảnh - Sinh Huyền Cảnh - Tử Huyền Cảnh - Chuyển Luân Cảnh - Luân Hồi Cảnh - Tổ Cảnh
Xem
Theo dõi