Vạn Tra Triều Hoàng [Thiên Băng Team]
-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại

Vạn Tra Triều Hoàng [Thiên Băng Team]

Tác giả:Thời Đại Mạn Vương
Dịch giả:Thiên Băng Team
Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành
lượt đọc:6m
Lượt like:27k
Điểm số:4.9
Kết nối với hệ thống nữ phụ nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới, báo thù tra nam, trừng trị tiện nữ! Tô Lục Hạ: “Có thể an ủi ta, chỉ có thể là tra nam hối hận trong nước mắt, cùng với sự thống khổ của tiện nữ .” Hệ thống: “Hôm nay ký chủ ta làm người sao? Không có.”
Xem
Theo dõi