Today once again, the assassin cannot win against the girl he picked up!
-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại

Today once again, the assassin cannot win against the girl he picked up!

Tác giả:Yagido Mato
Dịch giả:
Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành
Phân loại:RomanceComedy
lượt đọc:37k
Lượt like:251
Điểm số:4.6
Túm váy là một tên sát thủ với danh hiệu "Supreme Assissin" chuyển nghề trồng rau =)))
Xem
Theo dõi