Thất Nhật Chi Hậu
-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại

Thất Nhật Chi Hậu

Tác giả:
Dịch giả:
Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành
lượt đọc:56k
Lượt like:138
Điểm số:4.7
Theo Khoa học kỹ thuật tiến bộ, cùng với tài nguyên trên địa cầu ngày càng giảm bớt, mọi người càng ngày càng mong muốn phát hiện hành tinh mới, càng muốn tìm kiếm người ngoài hành tinh, nhưng khi người ngoài hành tinh đến trái đất, thì mọi người phát hiện cuộc sống của mình đã cải biến...
Xem
Theo dõi