Legend
-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại

Legend

Tác giả:Masaharu Takano
Dịch giả:[S]ky [G]arden [G]roup
Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành
lượt đọc:10k
Lượt like:37
Điểm số:4.2
Một thanh niên đang đi mua đĩa JAV thì bị rơi thanh sắt giữa đường mà chết, xong qua thế giới khác với năng lực bá đạo.
Xem
Theo dõi
Mục lục:
(last update time : 16/11/2017