Lang Hoàn Thư Viện
-
Quét mã QR để đọc trên điện thoại

Lang Hoàn Thư Viện

Tác giả:Đang cập nhật
Dịch giả:
Cập nhật trạng thái:Đang tiến hành
Phân loại:Manhua
lượt đọc:3m
Lượt like:24k
Điểm số:4.9
Vương Nhuệ, trong một lần tình cờ trở thành Viện Trưởng của "Lang Hoàn Thư Viện", thánh địa tàng thư của Thiên Đế. Vương Nhuệ quan niệm chúng sinh bình đẳng, khai tâm lập phái, thu nhận môn đồ. Những người có võ lực cao nhất của Tu Chân Giới có nắm được hết bí cấp trong Lang Hoàn Thư Viện chăng?
Xem
Theo dõi
Mục lục:
(last update time : 30/11/2020