2m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
9k lượt đọc
Re:Zero ngoại truyện: Khúc tình ca của Quỷ Kiếm
45k lượt đọc
Từ Phù Thủy Mạnh Nhất Khu Ổ Chuột Đến Vô Song Tại Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia
3m lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
5m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
827k lượt đọc
Thần Cấp Thấu Thị
258k lượt đọc
Hài Đế Vi Tôn
285k lượt đọc
Chiến Hồn Tuyệt Thế
200k lượt đọc
Phi Kiếm Vấn Đạo
984k lượt đọc
Tối Cường Thăng Cấp
863k lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
357k lượt đọc
Thánh Khư
5m lượt đọc
Nghịch Thiên Kiếm Thần
527k lượt đọc
Nhất Kiếm Độc Tôn
9m lượt đọc
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
5m lượt đọc
Nghịch Thiên Tà Thần
12m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
174k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên
4m lượt đọc
Ngạo Thị Thiên Địa
15m lượt đọc
Kích Trụy Vương huyền thoại
290k lượt đọc
Vạn Giới Tiên Vương
2m lượt đọc
Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
347k lượt đọc
Đại Tượng Vô Hình
186k lượt đọc
Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
10m lượt đọc
Võ Thần Chúa Tể
240k lượt đọc
Cao Năng Lai Tập
9m lượt đọc
Bách Luyện Thành Thần..
96m lượt đọc
Thông Linh Phi
10m lượt đọc
Nguyên Tôn
7m lượt đọc
Linh Kiếm Tôn
2m lượt đọc
Cái Thế Đế Tôn
977k lượt đọc
Thần Cấp Ngư Phu
122k lượt đọc
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
58k lượt đọc
Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
5m lượt đọc
Đại chúa tể
4m lượt đọc
Chung Cực Đấu La
3m lượt đọc
Vạn Cổ Kiếm Thần
2m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
9m lượt đọc
Tinh Võ Thần Quyết
5m lượt đọc
Vạn Giới Tiên Tung