5k lượt đọc
Long Hổ 5 Thế
625k lượt đọc
Mạnh Nhất Lịch Sử
498k lượt đọc
Tuyệt Phẩm Y Thánh
72k lượt đọc
Dị Tộc Trùng Sinh
310k lượt đọc
Nghịch Lân
5m lượt đọc
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
145k lượt đọc
Kengan Omega
72k lượt đọc
Trọng Sinh Chi Ma Tôn Đương Đạo
11k lượt đọc
A Tu La - Tây Du ngoại truyện
510 lượt đọc
Thiết Quyền A Lực
201k lượt đọc
Toàn Cầu Cao Võ
713k lượt đọc
Tây Du Ký ngoại truyện
326k lượt đọc
Nhất đẳng gia đinh
2m lượt đọc
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
114k lượt đọc
Thương Nguyên Đồ
59k lượt đọc
Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông
7k lượt đọc
Baki dou (2018)
885k lượt đọc
Thú Nhân
4m lượt đọc
Quyền Bá Thiên Hạ
10m lượt đọc
Tướng quân xin xuất chinh
4k lượt đọc
Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình
6m lượt đọc
Long Vương Truyền Thuyết
3m lượt đọc
Chúa tể học đường
267k lượt đọc
Cửa Hàng Thông Thiên Giới
2k lượt đọc
Tây Du Đường Tam Tạng
519k lượt đọc
Thiên Thần Quyết
3k lượt đọc
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
31k lượt đọc
Nhật Tà Nguyệt Ma
379 lượt đọc
Long Hổ Môn Ngoại Truyện Từ Vân Sơn Thất Ưng
2m lượt đọc
Vạn Giới Thần Chủ
69k lượt đọc
Học Nhóm
5m lượt đọc
Ta Là Đại Thần Tiên
327k lượt đọc
Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới
7k lượt đọc
Yeon Lok Heun
854 lượt đọc
Thích Khách Tín Điều
14k lượt đọc
Lãnh Vực Quái Vật
406 lượt đọc
Thanh Gươm Diệt Quỷ - Rengoku Kyoujurou Gaiden
106k lượt đọc
Tôi Sinh Ra Để Làm Người Vĩ Đại
743 lượt đọc
Player
107k lượt đọc
Tam Quốc Chí Dị