209k lượt đọc
Phật vô duyên
154k lượt đọc
Sugar Pet
17k lượt đọc
Chăm sóc chim bay
4k lượt đọc
Bugg Ploiz (Truyện tranh)
320k lượt đọc
Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
199k lượt đọc
Kẻ Tâm Thần
27k lượt đọc
Dạ vĩnh trú
335k lượt đọc
Điên Cuồng
3m lượt đọc
Nam thần là một cặp
2m lượt đọc
Quỳnh lâu truyện
131k lượt đọc
Hôm nay thám tử không kinh doanh
65k lượt đọc
Bữa Sáng Tình Yêu
6m lượt đọc
Sinh Hạ Long Chủng
873k lượt đọc
Dưỡng Khí Trí Mạng
183k lượt đọc
Ta với hắn với hắn
2m lượt đọc
Thập Quang
445k lượt đọc
Học đệ đều tưởng muốn trêu ta
3m lượt đọc
Dưỡng Thành Nữ Nhi
737k lượt đọc
Phép Tắc Trường Ogus
3m lượt đọc
Đoản của Cừu
41k lượt đọc
Yêu tôn chịu trách nhiệm với tôi
67k lượt đọc
Hoàng tử ngươi là của ta
352k lượt đọc
Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
2m lượt đọc
Đế Sư Tại Thượng
423k lượt đọc
Tên Lưu Ban
25k lượt đọc
Người Chơi Identity V
6k lượt đọc
Sợi chỉ tình yêu của Itonaga
141k lượt đọc
Truy Bắt Ngao Ngao
8m lượt đọc
Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ
5k lượt đọc
Đam ngắn
842k lượt đọc
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
976k lượt đọc
Doujinshi fanart, funny
122k lượt đọc
Bản Chất Một Cái Cây
87k lượt đọc
Dĩ Hạ Phạm Thượng
985k lượt đọc
Phải Lòng Ông Chú Hàng Xóm
157k lượt đọc
Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
35k lượt đọc
Em chỉ thuộc về tôi!(Drop)
2k lượt đọc
Tướng Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh
88k lượt đọc
Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
31k lượt đọc
ốc sên tiên sinh