182k lượt đọc
Tôi Sống Trên Hoang Đảo
253k lượt đọc
Đại Tượng Vô Hình
9k lượt đọc
Long Hổ 5 Thế
417 lượt đọc
Urasekai Picnic
628 lượt đọc
Xuất Mã Tiên - Những năm tháng ta làm Đại Tiên
634k lượt đọc
Tôn Thượng
2k lượt đọc
Mầm Chết
3k lượt đọc
Xâm Lược Vạn Giới
12k lượt đọc
Cuồng Long
9k lượt đọc
Phong Vân Chiến Thần
5k lượt đọc
Tiên Tôn Lạc Vô Cực
165k lượt đọc
Ta Có Một Tòa Nhà Ma
8m lượt đọc
Ngự Linh Thế Giới
255k lượt đọc
Băng Hỏa Ma Trù
20k lượt đọc
Đạo Sĩ Giang Hồ
21k lượt đọc
Lôi Thần Chuyển Sinh
14k lượt đọc
Bá Hoàng
50k lượt đọc
FFF-Class Trashero
39k lượt đọc
Aposimz
222k lượt đọc
Nhất Kiếm Độc Tôn
4m lượt đọc
Nghịch Thiên Kiếm Thần
732k lượt đọc
Tây Du Ký ngoại truyện
2m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
5m lượt đọc
Nghịch Thiên Tà Thần
289k lượt đọc
Phục Thiên Thánh Chủ
903k lượt đọc
Nguyên Long
14m lượt đọc
Toàn Chức Pháp Sư
80k lượt đọc
Hắc Tạp
41k lượt đọc
Chiến Trận Người Máy
596k lượt đọc
Jigokuraku
38k lượt đọc
Nhật Tà Nguyệt Ma
9m lượt đọc
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
5m lượt đọc
Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
91k lượt đọc
Chí Tôn Thần Nhãn
84k lượt đọc
Mở Phòng Khám Tại Tu Tiên Giới
34k lượt đọc
Nhất Thế Thành Tiên
130k lượt đọc
Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư
137k lượt đọc
Anh hùng mạnh nhất trở về thế giới hiện đại
38k lượt đọc
Ma Vương Là Đại Địa Chủ
9m lượt đọc
Bạn gái Virus của tôi